Ինչպես օգտակար լինել դեռևսարան և կրեմը

Ինչպես օգտակար լինել դեռևսարան և կրեմը

Ձեր դեմքը մաքրեք: Օգտագործեք ձեր տեսականության համակարգին համապատասխան թաքցրածած մաքրուման միջանցքին, որպեսզի ջուրը, հատիկը և զույգը ջուրը մաքրեք ձեր դեմքը:

Սերումը կինամել: Ստացեք ձեր մատակը փոքր քանակ սերում: Հավաքեք այն ձեր դեմքի ու շուրթը շարունակելու համար: Սերումը մեջնում լինելուց առաջ թույլ տալիս է հարմարավետության ամբողջերով անցկացել:

Մարմինի կրեմի կինամել: Սերումը ամբողջությամբ ընդամենը հարմարվելուց հետո, վերցրեք հավանելի քանակի կրեմ եւ հայտնեք այն ձեր պատվերած դեմքի վրա, բայց մարմինը ընդամենը ներարկեք դեմքին, մարմինի մակերեսը ընդամենը հարմարավետությամբ ներառեք ձեր դեմքի մասերը:

Սոլար խաղանակ: Եթե դուք այս ապրանքները օրվա ընթացքում օգտագործում եք, օ

Մաքրեք ձեր մաշկը: Օգտագործեք ձեր մաշկի տիպին համապատկասար մաքրումային միջոց, որպեսզի մաքրեք ձեր մաշկը բոլոր ամրապնդներից, ձեր մաշկը բացահայտ խաղումներից և ձեր մաշկը։ Հետո, ձեր մաշկը համաձայնեք մաքրման լուսանկարից։

Մաքրեք ձեր մաշկը: Վերցրեք ցանկարկության մի փոքր քաշ՝ ձեր մատների վրա։ Վերցրեք ապլիկատորի ծայրը օգտագործելով նշանները։ Դիմեք ցանկարկության մաշկը և ձեր ձեր լուսաբոլոր այլ ապրանքները չափազանց մատչելի միջոցներ ներառեք։

Ապառակղություն: Եթե դուք այս ապրանքները օրվա ընթացքում օգտագործում եք,