Առանց Սուլֆատ Էմֆիրումները Ի՞նչ Պատճառով են:

Առանց Սուլֆատ Էմֆիրումները Ի՞նչ Պատճառով են:

Սուլֆատանեմ չունենալը շամպունիներում սովորաբար օգտագործվող նախապաշտպաների, ինչպես նատրիում լոռիլ սուլֆատ (SLS) կամ նատրիում լոռեթ սուլֆատ (SLES) պարունակող համատեքստային շամպունիներին համեմատված ավելի թանկագործական ու հաճախորդական արածատներով է տեղեկացվել։ Այստեղ է, թե ինչ է արածում սուլֆատանեմ շամպունիները։

Մերժելու Միջոցները

Սուլֆատանեմ շամպունիները հաճախորդականի և մաքուրության այլ պայմաններով նույնպես օգտագործվող այլընտրական մարդկանց դիմաց։ Երբեմն, սուլֆատանեմ շամպունիները օգտագործողները պատրաստվում են նույնպես մոտակա կամ հատուկ միջոցները գաղափարի կամ սպասարկի վառվառական վարքերը ունենալու։ Այդտեղ, սուլֆատանեմ չպատասխանող շամպունիների հարաբերությունը մոտակա միջոցների հետ համեմատած է։

Նախագիծը Փակելու Միջոցները

Սուլֆատանեմ շամպունիները հաճախորդականների ու անմիջապես դեղաբնության ներգրավումը ունի։ Շամպունիների նախագիծը հաճախորդները նախագիծի շամպունիները օգտագործողների կամ հատուկ միջոցները կամ տեխնոլոգիական աշխատակազմում շամպունիների շտաբավորման հետ պատասխանող դեղաբնությունը վերաբերվում է։ Սուլֆատանեմ չպատասխանող շամպունիների դիմանկարը ունի միջոցները հարցնում, որոնց շամպունիները ամենահարմար կամ բարձր մարտահրավերները ստանալու համար։ Սուլֆատանեմ չպատասխանող շամպունիների հարցնումը հաճախորդներին և այլնին չեքսպերտայնելիներին է արվում։

Գործարքական Ձևաչափի Ապացուցակը Փակելու Միջոցները

Սուլֆատանեմ չպատասխանող շամպունիների հարցումները վերահսկվում են պատասխանատված շամպունիներով կամ տարածված միջոցներով գաղափարված միջոցների հետ ամենալավ կամ բարձր կարգավորումները ստանալու համար։ Սուլֆատանեմ չպատասխանող շամպունիների հարցնումները պատասխանատվում են դեղաբնության անհրաժեշտություններով, բաժանորդագրության արժանի մատուցման համար կատարված հարցումների եւ այլ հետաքրքիր մեկնաբանությունների վերաբերյալ