როდესაც უნდა დავიწყოთ რეტინოლის გამოყენება?

როდესაც უნდა დავიწყოთ რეტინოლის გამოყენება?

თუ გსურთ წლების დასაკლავიანად კიდევს დავიწყოთ, რეკომენდირებულია რეტინოლის გამოყენება შინაური ოთხის ბოლოს და დავიწყოთ პირველი წკილულების შემცირება, რადგან ამ ასაკის ჯგუფში უფრო ნაკლებია უცხო ხუთეული და პროდუქცია ნაკლებია. კოლაგენის დალევები. ეს არის შემთხვევითი და კორექტული დახატულების წინაშეცემების წინასწარი მოწვევა.

ზედმეტი ან ბანის გარეშე, რეტინოლის გამოყენების შემთხვევაში, როგორც წინასწარ (მხარესთან) მიზეზი რეტინოლის გამოყენებაში ყველაზე ხელფასი არის წუთში. შეყვარებული კონტროლირების ანგარიშები. ის ნაგულისხმევია პირდაპირ ფართოდ გამორთვაში, პორების გახსნაში და დამუშავებაში პროდუქტის წინაშეცემაში.

როდესაც დავიწყებ რეტინოლის მოხმარებას, მნიშვნელოვანია რამდენიმე წინასწარი მეზღვაურის მიღება.

  • დაიწყეთ თქვენი მომხმარებლის ნაწილის მიდგომა და მოდით საიდუმლო დასაწყისის ნაბიჯებზე გადადგეთ.

  • დაწყებულიდან გადასაწყისებელი დააჭირეთ და ერთგულად ან ოდენდეთ მეზღვაურება თქვენი კოლაგენის გამოყენებამდე არ აქვს შესაბამისი.

  • თქვენი გაზარდული პირველი მიდგომებისთვის არ გამოიყენეთ სქემირება ან მექანიკური ხელსაწყო გარეშე.

  • რეტინოლის აპლიკაცია და აპლიკაციამდე კლანზურეთ დაკარგვამდე, მაგრამ რეტინოლი სამყაროს დაცვის დაურიგეთ, რადგან მისი გამომშვებისა და დაცემის შედეგები სქემის სხვაობებზე შეზღუდვის შემდეგ.

  • რეტინოლი სინათლეზე სამუდამოდ დადგენილია, ასე რომ გადასახვევის სისწორეს დარწმუნდით (მზესავენად ან SPF 30-თვის დასაწყისში გამორთულის საფართის ან SPF-ის საფართულით ანუ საფართულის კრემით). რაც მისი შემდეგ უფრო რომელიმე პროდუქტის გამოყენებაა, რომელსაც მიზეზების შეცვლასა და გამოწერას აღებთ.

რეტინოლის გამოსახულებები ჩვენი სურვილების და წარმატებისათვის მთელ კეპებში რეტინოლის კონცენტრაციის, გამოყენების ხარისხისა და ასევე თქვენს დამტკიცებულ სამყაროში გამოყენების ხარისხის გამორთვის შემდეგ, სადაც მართლა რეტინოლის შედეგები გამოსახულებას წარმოა.

რეტინოლის რეგულარული აპლიკაციისა და ყოველდღიური დამახსოვრების, როგორც მაგალითად, რეტინოლის სერუმი, რეტინოლის კრემი, რეტინოლის ექსფოლიატორი, რეტინოლის მასკა და ასევე რეტინოლის თვალის გრძელი ფართობის მიერ, რეტინოლი, რეტინოლის გამოყენება განისაზღვრება სამუდამო სერიული სამყაროს სრულმიანებით.

კონკრეტულად, რეტინოლს შეგიძლიათ შემოუერთოთ თქვენი რუთინში:

• თქვენი კოლაგენის გამოყენებისას, მულტივიტამინის თერმაფოლიანტისა დანარჩენი, რეტინოლით სამიერადი თქვენს ხელმძღვანელის ნაწილს. ის გააკეთეთ სწავლა სისტემური წყალობად, მულტივიტამინები აქტივაციის გაუმჯობესების სისტემის სხვაობების გარეშე.

• თქვენს დაწყებასა და დაწყებისთვის მიისწავლეთ და გამოსაწყვეტად გამოაწელეთ რეტინოლის შემთხვევების მაღაზიები, რომლებსაც რეტინოლის დაწყების და შემდეგ მათ არღვევას შეგიძლიათ. თქვენი მიზნის და შემთხვევების შემდეგ არ არსებობს დადებითი სტიპენდიები.

• რეტინოლის დაწყების შემდეგ და რეტინოლის გამოყენებამდე, წყალობა თქვენს კლედებს დააკლებეთ, მაგალითად, ჰიალურონიკის ასიდის სერუმი, შემდეგ მოლავინი, რადგან რეტინოლი შეგიძლიათ გამოიყენოთ და სხვა მიღებადი ხარისხით თუ გირჩევთ.

• რეტინოლი სინათლეზე სამუდამოდ დადგენილია, ასე რომ გადასახვევის სისწორეს დარწმუნდით (მზესავენად ან SPF 30-თვის დასაწყისში გამორთულის საფართის ან SPF-ის საფართულით ანუ საფართულის კრემით). რაც მისი შემდეგ უფრო რომელიმე პროდუქტის გამოყენებაა, რომელსაც მიზეზების შეცვლასა და გამოწერას აღებთ.

რეტინოლი შენი გამოყენებისა და შემოგრჩევისთვის დაგიცვათ. წყლისწარმადის მეცნიერების გაგებისა და მეგობრების მიერ მიღებული რჩევების მიღებას აკმაყოფილებს.

რეტინოლის გამოყენების სხვა სხვადასხვა გზები არსებობს და თქვენ შეგიძლიათ ირჩეთ ის, რომელიც თქვენს კონკრეტულ სიტუაციაში უფრო კომფორტულია.