სულფატური შამპუნი რას აკეთებს?

სულფატური შამპუნი რას აკეთებს?

სულფატური შამპუნები გამოიყენება სტანდარტულ შამპუნებთან (SLS) ან სულფატურ შამპუნებთან (SLES) შედგენილ გამოყენებათა მიმართ მოცემულ სულფატური შამპუნებთან შედარებით უფრო მორწმუნე და უკანასკნელი სუფთაა. იქნება, რას აკეთებს სულფატური შამპუნი:

უფრო მართლადად გასუფთავება:

სულფატური შამპუნები კვლავ იყენებენ სხვადასხვა მართვის საწყისებელ საშუალებებს, რომელთაც უფრო მართლადად გასუფთავებას ახარებენ კლასიკური შამპუნების მიმართ. ეს გაუმჯობესებს მიმდინარე მარტივი შხვების დასაშვებას, რომლებიც შეიძლება გამოიცნონ ხელსაწყო ან სიკადრიტები.

ბუნებრივი ზედაპირის დაცვა:

სულფატური შამპუნების ფორმულები დახვეწებული არიან სახლში წარმოებული ნატურალური ზედაპირების დაცვის ფუნქციას (სებუმი) გარკვეულ დოზე. ეს შეიძლება დააინტერესებოდეს სახლის გარკვევაში, რათა შეაფასონ, რომ თქვენი შინაური ცხოვრება წარმოებული შამპუნის საწყისებელ საშუალებებზე ყველაზე უფრო მართლადად გასუფთავებულია.

დაფარვა ფერი:

სულფატური შამპუნების ფორმულების გარდაცვა რაცხა ფერული თუ ხელსაწყო კერძებისათვის ელეგანტურია, გამოეცადება შეიძლება არანაკლებ ფერის შამფუნის გამოყენების მაღალად დონეზე. სულფატური შამპუნები შეიძლება განისაზღვრენ დაფარვას და მძიმების გარდაცვას შეიძლება.

სარგებლო შვილი:

სულფატური შამპუნების გარდაცვა ეკოლოგიურად დამუშავებული ინგრედიენტების გამოყენებით შეიძლება, რომლებიც სულფატურ შამპუნებთან შედარებით ეკოლოგიურად მეტი შემცირება შეიძლება.

განსაკუთრებად, სულფატური შამპუნები იყენებს მომხმარებელები, რომლებმაც იპოვებენ უფრო მართლადად მარტივი და ბუნებრივი გზებს თავიანთი კლასიკური შამპუნების გამოყენების დასაშვებას. თუმცა, ყველა სულფატური შამპუნი საწყისებლად არ შეიძლება ერთნაირი იყოს; ამიტომ, საწყისებლის საწყენებლის სიას წაიკითხეთ და შეარჩიეთ თქვენს ტიპის და საჭიროებებს შესაბამისი პროდუქტი.